← Gå tilbake

miti-6ZidnWu4h3w-unsplash

← Gå tilbake

Inflammatorisk fordøyelsessykdom - fra partnerens synsvinkel

Forfattere: Anne Øverlie, Ellen Karine Grov og Siri Ytrehus
 
Hensikten med studien er å undersøke hvordan partneren opplevde samlivet med en person med inflammatorisk fordøyelsessykdom, hvilke belastninger de opplevde, og hvordan de håndterte disse.

Samlivet mellom en frisk og en alvorlig, kronisk syk partner blir i stor grad preget av sykdommen. Partnerne kan oppleve sorg på grunn av begrensinger som sykdommen medfører for deres mulighet til eget sosialt liv og på grunn av de store begrensingene de ser at sykdommen medfører for den som er rammet.

Les mer om studien her.