← Gå tilbake

45%20isolation

← Gå tilbake

Innleggelse på isolat

Hvordan opplever pasient og pårørende den sosiale kontakten når pasienten ligger på isolat?
Forfattere: Kristine Toft Petersen, Susanne Stege Jensen, Lena Spolum & Mona Kyndi Pedersen

Den danske studien «Bag lukkede døre – patienter og pårørendes oplevelser af den sociale kontakt under indlæggelse i isolation» ser på hvordan den sosiale kontakten er mellom pasient og dees pårørende når vedkommende ligger på isolat. 

Sykepleiepersonalet har en sentral rolle i å møte behovet for sosial kontakt og nærhet både i forhold til både pasient og de pårørende. Dette gjelder særlig ved isolat. Hensikten med denne studien er å gi større innsikt i hvordan pasienter og deres pårørende opplever sosial kontakt under denne formen for sykehusinnleggelse.

Studier viser at pasientens sosiale kontakt påvirkes under isolasjon og kan forårsake angst og depresjon. Denne studien gir et nytt innblikk i de pårørendes perspektiv, spesielt når det gjelder det nsvaret de opplevde og de bekymringene de kjente på som et resultat av situsjonen. 

Les mer om dette her