← Gå tilbake

andrew-welch-116539

← Gå tilbake

Intervensjon for å unngå diabetes type 2 hos familiemedlemmer

Interventions for prevention of type 2 diabetes in relatives: A systematic review.

Forfattere: Elena Dimcheva Dimovaa, Andrea Rene Mary Mohana, Vivien Swansonb,
Josie M.M. Evans

Hensikten med denne systematiske gjennomgangen er å undersøke randomiserte kontrollerte studier som testet en intervensjon, som har som mål å endre atferd kjent for å forsinke eller forebygge type 2 diabetes blant slektninger eller partnere av personer med type 2 diabetes.

Les mer her. (teksten er på engelsk.)