← Gå tilbake

rawpixel-645286-unsplash

← Gå tilbake

Involvering av pårørende i beslutninger om akutt behandling av KOLS

Forfatter: Heidi Jerpseth

Pårørende kan være et viktig talerør for pasientens ønsker, men dette kan også være problematisk . Pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) bør få planlagte samtaler med behandlende lege og sykepleier når de er i stabil fase hvor de får anledning til å diskutere sine ønsker og preferanser for videre behandling og omsorg.

Tverrprofesjonelt samarbeid og pasientinvolvering bør tilstrebes i komplekse avgjørelser om mekanisk ventilasjon med maske eller respirator til pasienter med alvorlig og svært alvorlig KOLS. 

Les mer her.