← Gå tilbake

bernard-hermant-624968-unsplash

← Gå tilbake

Kommunikasjon mellom pårørende og sykepleiere på en sykehusavdeling

Forfattere: Camilla Bernild, Anne Liveng & Dorthe Overgaard

Denne artikkelen beskriver et forskningsprosjekt i en ortopedisk-kirurgisk avdeling i Danmark som har som mål å utvikle samarbeid og kommunikasjon mellom sykepleiere og pårørende til eldre pasienter med hoftefrakturer.

Studien ser på mulighetene for systematisk involvering av pårørende basert på sykepleiers arbeidsopplevelser. Den tar for seg tiltak som tar sikte på å involvere pårørende, og argumenterer for at disse må være forankret i systemets skriftlige kommunikasjon for å bli ordentlig forankret i praksis - slik at de kan føre til systematisk involvering.

Les hele artikkelen her.