← Gå tilbake

47-1

← Gå tilbake

Kommunikasjon mellom pårørende og sykepleiere på en sykehusavdeling

Camilla Bernild
Roskilde Universitet, Institut for mennesker og teknologi
bernild@ruc.dk


Anne Liveng
Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet

Dorthe Overgaard
Københavns Professionshøjskole

Denne artikkelen hadde hensikt å forbedre samarbeid og kommunikasjon mellom sykepleiere og pårørende til eldre pasienter med hoftebrudd i en ortopedisk avdeling ved et dansk sykehus.

I den første og innledende delen av artikkelen «Helsesystem som kontekst» beskrives strukturelle forhold for kommunikasjon i helsevesenet.

Den andre delen «Teoretiske perspektiver og metodiske valg» omhandler den faktiske kunnskapsproduksjonen.

I den tredje delen av artikkelen, «Endringer i praksis - analytiske perspektiver», analyseres endringsprosessene som forskningsprosjektet har skapt, mens i den fjerde delen «Dilemmaene om gode intensjoner - en diskusjon», utfoldes en kritisk refleksjon over prosjektets intensjoner, etterfulgt av en konklusjon og et kort perspektiv.

Les hele artikkelen her.
(Artikkelen er på dansk)