← Gå tilbake

FORSKNING%20september%202019%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende

← Gå tilbake

Kommunikasjon mellom pårørende og sykepleiere ved sykehusavdeling

Forfattere: Camilla Bernild, Anne Liveng & Dorthe Overgaard

Hensikten med studien var å utforske potensialet for endring gjennom en systematisk pårørendeinvolvering, basert på sykepleiernes erfaringer med pårørendesamarbeid.

Analysen viser at tilnærmingen har mange dilemmaer. Et av dem er at samtidig som en systematisk pårørendeinvolvering sikrer inkludering og informasjon om pasientforløpet, svekkes den spontane kommunikasjonen mellom de pårørende og sykepleierne.

Artikkelen er skrevet på dansk.

Les artikkelen her.