← Gå tilbake

annie-spratt-49879-unsplash

← Gå tilbake

Livgivende fritimer

Forfatter: Gunn Eva Solum

Hensikten med studien er å se på hvordan dagtilbud for mennesker med demens påvirket livene til deres pårørende. For helsepersonell medfører det at de som hjelper må ta vare på, ikke bare personen med demens, men også de pårørende som kanskje ikke er like flinke til å uttrykke egne behov.

Ved å fange opp pårørendes behov for mer hjelp og støtte i hverdagen, kan helsepersonell bidra til at både pårørende og personen med demens får en bedre hverdag.

Les hele artikkelen om studien her.