← Gå tilbake

kelsey-chance-575551-unsplash

← Gå tilbake

Mødregrupper

Forfattere: Trine Lise Bakken og Siv Helene Høidal 
 
Familier til voksne med autisme og alvorlig psykisk tilleggslidelse opplever store psykiske og praktiske belastninger i hverdagen. I denne artikkelen beskrives et psykoedukativt gruppetilbud til mødre med voksne barn med autisme og alvorlig psykisk tilleggslidelse. Møtene ble gjennomført i henhold til mal for psykoedukativ flerfamiliegruppe. Temaer i møtene omfattet selvbilde, forhold til søsken, meningsfull hverdag, ferie, kommunikasjon, samarbeid med fagpersoner, å være tilgjengelig, følelser og håp. 
 
Les hele artikkelen her.