← Gå tilbake

matthew-henry

← Gå tilbake

Møter med døende med modig nærvær

Forfatter: Ellen Lykke Trier

Artikkelen handler om hvilken personlig kompetanse sykepleieren må ha for å kunne gi omsorg til den døende og de pårørende. En kombinasjon av yrkesspesifikke ferdigheter, teoretiske kunnskaper og personlig kompetanse utgjør profesjonell kompetanse i palliativ omsorg. Utdanningen spiller en viktig rolle av i dette.

Les hele artikkelen her.