← Gå tilbake

FORSKNING%20samarbeid

← Gå tilbake

Med- og motspill mellom profesjoner

Den tverrprofesjonelle sammensetningen av personal er en forutsetning i hverdagsrehabilitering.
Forfattere: Cathrine Fredriksen Moe, Levi Gårseth-Nesbakk og Berit Støre Brinchmann

I denne artikkelen er fokus faktorer som kan fremme medspill og faktorer som kan bidra til motspill mellom profesjoner tilknyttet hverdagsrehabilitering.
 

Skaper medspill

Ifølge forfatterne kan følgende faktorer bidra til å skape medspill: Å være med på noe stort, tverrprofesjonalitet, profesjonell autonomi og fleksibilitet, samt å jobbe mot et felles mål.
 

Skaper motspill

Faktorer som i større grad skaper motspill er profesjonsmoral, pleiekultur versus rehabiliteringskultur, ulik status blant profesjonene og forventninger om økonomisk lønnsomhet.

Både medspill og motspill skaper dynamikk, noe som kan komme mottakerne til gode.

Les mer om dette her.