← Gå tilbake

iris-juana-114599-unsplash

← Gå tilbake

Mellom maktesløshet og mestring

En kvalitativ studie av pårørendes perspektiv på god psykisk helse.
Å være pårørende kan gi en opplevelse av maktesløshet overfor den i familien som er pasient, seg selv og helsevesenet. De pårørende i studien trekker frem viktigheten av møteplasser og de små hverdagslige tingene, sier forfatteren. Mange pårørende benytter ulike mestringsstrategier for å ivareta seg selv og den man er pårørende til, og for å se de små lyspunktene i hverdagen.

Les hele sammendraget av studien her.