← Gå tilbake

nick-miller-579-unsplash

← Gå tilbake

Mellom mestring og mening

Barn som pårørende; hvordan skaper ungdommer med foreldre som strever psykisk, mening i egen hverdag?
Forfatter: masterstudent Lillian Almaas Svilosen

Denne masteroppgaven viser hvordan ungdommene i studien skaper mening i egne liv samtidig som de er i en situasjonen der en forelder strever psykisk. Tilhørighet er noe som opptar dem på mange nivå i livet. Ungdommene viser til at de er sterkt knyttet til sine omsorgsgivere, på godt og vondt.

Les hele masteroppgaven her.