← Gå tilbake

IMG_0557

← Gå tilbake

Myndighetenes forventninger til pårørende som samprodusenter i omsorgstjenester

Forfatter Line Margrethe Jenhaug

Analysen i denne artikkelen viser at stortingsmeldingen benytter en ansvarsdiskurs og en motivasjonsdiskurs i omtale av samarbeidet med lite vektlegging på innflytelse i tjenesteutformingen. Dette viser en ønsket samproduksjon som harmoniserer forholdet mellom tjenestene og pårørende, og som ikke nødvendigvis vil bidra til økt verdiskaping for pårørende og brukerne av omsorgstjenester.

I artikkelen diskuteres også hvordan denne formen for samproduksjon med pårørende kan påvirke både pårørendes identitet og tjenestenes forventinger, spesielt til kvinner som pårørende, og at dette kan bidra til økt ulikhet mellom kjønn og i levekår.

Les hele artikkelen her