← Gå tilbake

45%20Volunteer

← Gå tilbake

Når frivillige får en reell innvirkning på situasjonen

Forfattere: Halvorsrud, Liv, Bye, Astra, Brekke, Liv. A. & Bergland, Astrid

Artikkelen «Being a trained volunteer Peer Supporter for carers of people living with dementia in Norway: Reciprocal benefits and challenges» beskriver frivilliges erfaringer i kontakten med personer som har demens.

De frivillige i studien hadde selv erfaringer som pårørende, enten som barn eller partner til personer med demens, og de hadde fått opplæring i det å være frivillig.

Disse oppfattet at de bidro til å gjøre veien for de pårørende lettere, og at de fylte gapet mellom helsetjenestens tilbud og de pårørendes utfordringer. De framhevet også betydningen av at de selv hadde erfaring som pårørende. Dette åpnet for å kunne gi også emosjonell støtte i tillegg til den sosiale og praktiske.

Forfatterne framhever betydningen av at frivillige kjenner at deres innsats har en reell positiv innvirkning på situasjonen til den som trenger hjelp, da dette betyr mye for deres erfaring av å være frivillig og motivasjonen til å fortsette å bidra.

Les mer (engelsk) her.