← Gå tilbake

daria-nepriakhina-262667-unsplash

← Gå tilbake

Når helsepersonell blir pårørende

Forfattere: Per Nortvedt og Lillian Lillemoen

Artikkelen tar for seg situasjonen der pasienten nekter behandling. Den belyser hvordan sykepleieren gjennom samtale og omsorgsfull opptreden, og med sin forståelse av sykdommens konsekvenser, kan formidle informasjon og prøve å forstå hva som er grunnlaget for pasientens aversjon mot å la seg behandle.

Les hele artikkelen her.