← Gå tilbake

Omtale%20nr_%2030-3

← Gå tilbake

Når helsepersonell er pårørende

Denne kvalitative studien tar for seg hvordan helsepersonell til alvorlig syke barn bør ivaretas som pårørende.
Forfattere: Claudine Skaret, Else Lykkeslet og Trude Fløystad Eines

Tittelen på studien er «Fagkunnskap på godt og vondt - helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn på sykehus».

Hensikten med studien er å beskrive erfaringene til en liten gruppe helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn mens de er innlagt på sykehus.

Studiens funn har bidratt til kunnskap om hvordan foreldre som selv er helsepersonell bør ivaretas i behandlingen av akutt og kritisk syke barn.

Les mer her.