← Gå tilbake

Home%202

← Gå tilbake

Når man blir eldre: Hjemme best?

Å flytte kan være et stort steg å ta når man blir eldre. Samtidig kan det åpne for nye, positive opplevelser til berikelse.
Forfattere: Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø og Walter Schönfelder

Det å flytte til eksempelvis en omsorgsbolig eller en tilrettelagt leilighet sentralt plassert i kommunen, kan vise seg å bidra til både trivsel, trygghet samt bedret fysisk og psykososial helse for eldre mennesker.

Denne studien belyser ulike dimensjoner som er med på å skape trygghet og trivsel i eget hjem, men viser samtidig at slett ikke alle vil bli boende (alene) i den boligen hvor man har bodd «i alle år».

Dimensjoner som egen fysisk og psykisk helse, tilgang på uformell omsorg fra pårørende, samt egne sosiale nettverk og relasjoner spiller også en vesentlig rolle i dette.

Les mer her.