← Gå tilbake

annie-spratt-475541-unsplash

← Gå tilbake

Nettilbud for barn og unge med MS-syk forelder

Forfattere: Torild Mauseth, Liv Solfrid, Kari Ullaland og Astrid Litland

Når barn og unge som pårørende får bedre mestringsstrategier, mer kunnskap om sykdommen og sosial støtte, blir de mindre følelsesmessig bekymret og mer tilfredse med livet. Nasjonal kompetansetjeneste for MS har derfor utarbeidet en nettside med alderstilpasset informasjon og selvhjelpsprogram for barn og unge.

På nettilbudet kan de finne de mest vanlige tankene og bekymringene som barn har når foreldre er syke, og små historier og sitater som kan skape gjenkjennelse.

Les mer om tilbudet på Sykepleien.no