← Gå tilbake

41%20eldre

← Gå tilbake

Norsk eldreomsorg: Følger kommunene opp statens styringssignaler?

Forfattere: Jardar Sørvoll & Heidi Gautun

Artikkelen «Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler?» tar utgangspunkt i Omsorg 2020-planens fem hovedsatsingsområder for de kommunale helse- og omsorgstjenestene: Brukermedvirkning («sammen med bruker, pasient og pårørende»), hjemmetjenestene, moderne lokaler og boformer, innovasjon og fagkunnskap.  

Artikkelen er et produkt av Omsorg 2020-evalueringen og omhandler brukermedvirkning i eldreomsorgen.  

Studien indikerer at det er behov for økt fokus på brukermedvirkning på systemnivå, samt en vektlegging av eldrerådenes kritiske funksjon i de statlige styringssignalene til kommunene formidlet gjennom planer og rundskriv.

Les mer her.