← Gå tilbake

39%20Bukspyttkjertelkreft

← Gå tilbake

Omsorgspersoner til pasienter med avansert kreft i bukspyttkjertelen

Forfattere: Deborah W. Sherman, Deborah B. McGuire, David Free Joo Young Cheon
Dette er en pilotstudie som ser nærmere på hvordan omsorgspersonene til pasienter med avansert kreft i bukspyttkjertelen opplever det. Blandet metode er anvendt. 

Bukspyttkjertelkreft er en alvorlig sykdom som har få og diffuse symptomer. Dette fører til at kreften ofte blir oppdaget sent.

Begrensede behandlingsmuligheter og sykdomsresistens mot cellegift resulterer i en dødelighet på 95% innen ett år etter diagnosen er gitt.

Situasjonen gjør at familiens omsorgspersoner ofte forsømmer egne behov i sitt fokus på logistikk, fysisk pleie  og annen type hjelp i forhold til situasjonen. Den følelsesmessige belastningen er stor, og for mange er situasjonen spesiel ressurskrevende rent økonomisk. 

Denne studien ser på intervensjoner som fremmer og støtter omsorgspersoner i deres rolle. Å forstå de negative og positive sidene ved omsorg for pasienter med avansert kreft i bukspyttkjertelen, er en viktig del av det.

Artikkelen er på engelsk. Les mer her.