← Gå tilbake

larm-rmah-193660

← Gå tilbake

Pårørende i psykiatrien; fortid, nåtid og fremtid – en oversikt over forskningens historie

Forfatter: Jens Peter Eckardt

Formålet med artikkelen er å gi en oversikt over forskningens historie fokusert på pårørende av personer med psykisk sykdom, med noen anslag om hvordan fremtidig forskning på dette feltet kan gjennomføres. Et sekundært formål var å øke bevisstheten om hvilken rolle omsorgspersoner kan spille i psykiatrien, som over tid har ikke vært et hovedtema innen forskning.

Les hele artikkelen her.