← Gå tilbake

Ambulanse

← Gå tilbake

Pårørende må ivaretas

Forfattere: Trine Renate Bentsen  og Mona Susann Danielsen 
 
Når liv ikke står til å redde, er det viktig at ambulansepersonell tar seg av de pårørende. Å være sammen med pårørende som nettopp har mistet en av sine nærmeste, er en tung oppgave for helsepersonell. Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er det rette å gjøre eller si. Artikkelen peker på at det er lite som skal til for at de pårørende føler seg sett og ivaretatt.

Les hele artikkelen her.