← Gå tilbake

hannah-wei-84051

← Gå tilbake

Pårørende må tas med på beslutninger

Forfatter: Per Nortvedt

Pasienter med ressurssterke pårørende, får, i noen tilfeller, bedre oppfølging enn de som ikke har pårørende å støtte seg til. I andre tilfeller kan press fra pårørende føre til behandling av pasienten som er nytteløs eller som virker mot sin hensikt.

En må likevel ikke tenke på det å inkludere pårørende i en beslutningsprosess som problematisk. Pårørende er ressurspersoner som kan bidra til riktige beslutninger om god helsehjelp. De pårørende kjenner pasientens liv og kan ha viktige opplysninger om den sykes ønsker og prioriteringer.

Les hele artikkelen her.