← Gå tilbake

11%20shutterstock_497279086

← Gå tilbake

Pårørende sutrekopper?

Brukerne er betydelig mer fornøyde enn de pårørende når det gjelder hjemmetjenesten.
Dette viser en analyse av data fra de såkalte innbyggerundersøkelsene. Dataanalysen er gjort av sosiolog Oddvar Førland og statsviter Bjarte Folkestad ved Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen i Bergen.

Er de pårørende da en gjeng sutrekopper?
Svaret kan du lese i artikkelen finner du her: http://www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-omsorgsforskning/nytt-fra-senteret/parorende-sutrekopper/

Hele rapporten finner du her: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2425093/SOF_1-2016_per0712.pdf?sequence=1&isAllowed=y