← Gå tilbake

rawpixel-602152-unsplash

← Gå tilbake

Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «Medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng

Forfattere: Kirsti Lauvli Andersen, Anita Strøm, Kari Korneliussen og May Solveig Fagermoen
 
Støtte fra pårørende kan også påvirke utfallet av sykdommen og redusere sykehusinnleggelser. Den sentrale rollen som pårørende er tiltenkt i fremtidens helse- og omsorgstjeneste, gjør det nødvendig for ansatte å ha kunnskap om pårørendes erfaringer og behov. Artikkelen prøver å finne svar på forskningsspørsmålet «Hva karakteriserer de erfaringene pårørende har med samarbeid om aktuelle helsetjenester?»

Les hele artikkelen her.