← Gå tilbake

Omtale%2044%20Paarorende%20paa%20patientstuen

← Gå tilbake

Pårørende ved hjertestans

Forfatter: Anne Sophie Ågård

Studien har fått tittelen «Pårørende på patientstuen ved hjertestop?» og ser nærmere på pårørendes plass på sykehuset.

Helsepersonell i mange land har de siste årene diskutert om det er eller burde være grenser for når pårørende kan være til stede på sykehuset, for eksempel ved hjertestans.

Hensikten med litteraturgjennomgangen er å se nærmere på for- og motargumenter for pårørendes tilstedeværelse ved hjertestans på intensivavdelingen for voksne pasienter.

Les mer her. (Studien er på dansk).