← Gå tilbake

rawpixel-683571-unsplash

← Gå tilbake

Pårørendeinvolvering for bedre kvalitet og sikkerhet på kreftbehandling på sykehus

Pårørende er en forlengelse av helsepersonell i alle stadier av kreftbehandlingen. De bidrar til tolkning av symptomer og kan rapportere om negative bivirkninger av behandlingen, selv uten faglig kompetanse.
Forfattere: Inger Johanne Bergerød, Bjørnar Gilje, Geir S. Braut og Siri Wiig

Bidraget deres tas ofte for gitt av helsepersonell, ledere og av pasienten selv. Likevel mangler vi kunnskap om rollen og bidraget til de pårørende i sikringen av kvaliteten og sikkerheten i kreftbehandling på sykehus. Målet for denne studien var å undersøke hvordan helsepersonell og ledere forstår pårørenderollen i kreftbehandling og hvilke metoder de bruker for å involvere de pårørende.


Viktig aktør

Begge sykehusene som deltok i studien har en strategi for å involvere pårørende i behandling og pleie, men har ingen formelt etablert måte å gjøre dette på. Ledere og helsepersonell som ble intervjuet i forbindelse med studien påpekte ni områder der pårørende er en viktig aktør i arbeidet for å forbedre kvalitet og sikkerhet.

Disse ni områdene; ernæring, observering, overganger, smertebehandling, og palliativ- og terminalomsorg, er felles for begge sykehusene. Noen av hovedutfordringene for involvering av pårørende handler om utilstrekkelige arbeidsforhold og fasiliteter, og mangel på kontinuitet i erfarne sykepleier og konsulenter.


Pårørende sikkerhetsnett

Studien konkluderer med at sykehusansatte og ledere anser pårørende som et sikkerhetsnett eller en buffer som ikke kan ersattes av andre aktører. Studien avdekker et tett samarbeid mellom pasient, pårørende og helsepersonell i kreftomsorgen, men det bør investeres mer innsats i systematiske tilnærminger til pårørendeinvolvering i forbedring av kvalitet og sikkerhet, som en guide for ledere og helsepersonell for metoder og arenaer for involvering.

Les mer om studien her.
(Teksten er på engelsk)