← Gå tilbake

Video%20communication

← Gå tilbake

Pårørendekontakt gjennom videokommunikasjon

«Du har på en måte hatt besøk, vet du!» er navnet på en pilotstudie som ser nærmere på muligheten av å bruke videokommunikasjon i kontakten mellom sykehjemsbeboere og deres pårørende.
Forfattere: Rigmor Einang Alnes, Helen Berg, Brit Krøvel og Kari Blindheim

Å være i jevnlig kontakt med sine nærmeste, er en verdi de aller fleste av oss setter høyt. Dette blir også svært viktig når alderdom og sykdom begrenser evnen til selv å ta kontakt. 

Denne artikkelen bygger på erfaring fra en pilotstudie der man har lagt til rette for at pårørende og beboere på sykehjem skal kunne ha kontakt gjennom videokommunikasjon.

Kontakten mellom pårørende og beboere ved sykehjem kan være vanskelig både på grunn av avstander og beboernes begrensede evne til å anvende telefon.

Videokommunikasjon er vanlig ellers i samfunnet, og kan også vise seg å være en betydningsfull mulighet for beboere på sykehjem. 

Les mer her.