← Gå tilbake

matheus-ferrero-159633

← Gå tilbake

Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet

Forfattere: Sylvi Monika Flateland, Ragnhild Skaar, Marthe M. F. Fensli og Ulrika Söderhamn

Denne studien har som mål å belyse pårørendes erfaringer da de brukte frivillige som supplement til helsevesenet for hjemmeboende pasienter i palliativ omsorg. De frivillige ble oppfattet av pårørende som godt egnet til å møte mennesker som var i en vanskelig situasjon og med sin tilnærming fikk de stor tillit hos pårørende.

Les mer om studien her.