← Gå tilbake

Omtale%2046-3

← Gå tilbake

Pårørendes roller i tildelingen av langtidsplass på sykehjem

Anne Kari Tolo Heggestad
VID vitenskapelige høgskole og Senter for medisinsk etikk
anne.kari.tolo.heggestad@vid.no


Reidun Førde
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

 
Pårørende spiller en viktig rolle i tildelingsprosessen av kommunale helse- og omsorgstjenester. Det viser artikkelen «Pårørendes roller i tildelingen av langtidsplass på sykehjem».

Hensikten med artikkelen er å undersøke pårørendes rolle i tildelingen av langtidsplass på sykehjem. Deltakerne i studien opplevde at pårørende spiller en viktig rolle i tildelingsprosessen av kommunale helse- og omsorgstjenester.
 
Pårørende kan bidra som en viktig omsorgsressurs og dermed også være en «buer» i systemet. Samtidig er pårørende ofte pådrivere i tildelingen av langtidsplasser på sykehjem, noe som kan true idealer om rettferdighet og likebehandling.
 
Pårørende som stiller opp som buffere i helsetjenesten, trenger oppmerksomhet og avlastning. Det er behov for tydeligere retningslinjer for hva som skal være pårørendes ansvar og hva som er det offentliges ansvar.
 
Les hele artikkelen her.