← Gå tilbake

40%20Palliativ

← Gå tilbake

Palliative hjemmeboende og deres pårørende

Forfattere: Reidun Hov, Bente Bjørsland, Bente Ødegård Kjøs og Bodil Wilde-Larsson

Palliativ omsorg er organisert i spesialiserte og ikke-spesialiserte tjenester, hvor hovedsakelig sistnevnte betjener pasienter i kommunene.

Pasienter som trenger palliativ behandling kan ha et ønske om å være hjemme så lenge som mulig og å dø hjemme, samt å være sammen med sine pårørende. For disse pasientene og deres pårørende er det av stor betydning å oppleve at hjelpen de mottar fra det offentlige er trygg.

Målet med studien "Opplevelse av trygghet blant palliative hjemmeboende pasienter og deres pårørende" er å beskrive og sammenligne pasientrelaterte dyader med hensyn til deres oppfatning av sikkerhet i palliativ hjemmepleie, inkludert opplevelsen av trygghet i omsorgen pasientene mottar fra hjemmesykepleien.

Studien legger til kunnskap som kan bidra til konkrete aspekter av sikkerhet i palliativ hjemmepleie. 

Artikkelen er på engelsk - og du finner den her