← Gå tilbake

Omtale%2043%203

← Gå tilbake

Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende av eldre

Forfattere: Gunn-Tove Minde & Ann-Kirsti Brustad
 
Under koronatiden har mye oppmerksomhet vært rettet mot de eldre som risikogruppe. For å beskytte de eldre og hindre smittespredning, ble det iverksatt besøksforbud og ‑begrensninger, både for hjemmeboende og for eldre på institusjon.

Eldre er blitt mer ensomme og isolerte, og pårørende har fått økte omsorgsoppgaver og belastninger. Besøksstans og reduserte hjemmetjenester førte til at eldre har mistet sosial kontakt og omsorgstjenester fra både kommune og frivillighet, som igjen førte til en større belastning på de pårørende.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten må ha en beredskap for hvordan ansatte skal ivareta sårbare grupper. Fravær av omsorg fra tjenestene øker belastningen på de pårørende, som er en viktig brikke i omsorgskjeden.

Mer om dette her