← Gå tilbake

41%20intravenost

← Gå tilbake

Parenteral ernæring i livets sluttfase

Forfattere: Karine Blom Kjerulf & Ellen Karine Grov

Når kreftpasienter går inn i livets siste fase, er en vanlig sekundærdiagnose  vekttap og underernæring, og behandling i palliative fase og avslutning av behandling kan føre til utfordringer for helsepersonell, pasienter og pårørende knyttet til parenteral ernæring.

Hensikten med denne studien er å beskrive hvilke utfordringer helsepersonell på sykehus opplever knyttet til behandling med parenteral ernæring til kreftpasienter i livets sluttfase.

Forskere konkluderer at vurderinger om å avslutte parenteral ernæring bør baseres på tverrfaglig samarbeid og helsepersonells kompetanse.

Det er behov for mer kunnskap om pasienters og pårørendes informasjonsbehov og kartlegging av helsekunnskap som kan lede til en mer optimal beslutning om parenteral ernæring for pasienter og pårørende.

Les mer om dete her