← Gå tilbake

39%20family

← Gå tilbake

Pasientmedvirkning ved kronisk sykdom – en metasyntese

Forfattere: Bodil J. Landstad, Elise Kvalsund Bårdsgjerde, Marit Kvangarsnes

Kronisk sykdom påvirker og griper inn i hverdagen til pasienter og pårørende. Det er derfor viktig at begge blir involvert i avgjørelser om hvor og når behandling skal skje. 

Kroniske sykdommer innebærer store kostnader både for samfunnet, pasientene selv og familiene som berøres. Mangel på ressurser fører ofte til diskusjoner om prioriteringer mellom helsetjenestene og de ulike pasientgruppene.

I denne artikkelen diskuteres hvilket ansvar man kan forvente at pasienter og pårørende skal ha.

Les mer her.