← Gå tilbake

katarzyna-grabowska-607316-unsplash

← Gå tilbake

Pasientsentrert eldreomsorg

Forfatter: Anne-Kari N. Johannesen

Formålet med fagartikkelen er å kaste lys over en tverrfaglig og pasientsentrert omsorg til eldre pasienter som skal hjem fra sykehus. Dersom pasienten bor på syke­hjem, innebærer det et etablert tjenestetilbud og en annen forutsigbarhet for pasient og pårørende enn når pasienten reiser hjem til egen bolig. 

Pasientens planer, ønsker og forventninger kan være rimelig godt avklart, og et utskrivningsmøte med ­pasient, og eventuelt pårørende.

Pasienten har rett til å medvirke i avgjørelser om egen behandling og pleie, men en pasients ønske om og behov for, for eksempel­ en dag lenger på sykehus, kan komme­ i konflikt med kommunens økonomiske interesser.

Les hele artikkelen her