← Gå tilbake

0%20charles-deluvio-rRWiVQzLm7k-unsplash

← Gå tilbake

Psykisk helsevern: Åpen dialog bak lukkede dører

Forfattere: Ritva Kyrrø Jacobsen og Bengt Erik Karlsson

Artikkelen «Åpen dialog bak lukkede dører» beskriver erfaringene til behandlere som benytter et dialogbasert og relasjonsorientert (sam)arbeid på en lukket avdeling innen psykisk helsevern.

Ved å invitere pasientene inn i åpen dialog, der medvirkning og deltakelse i utformingen av behandlingen er sentral, engasjeres og myndiggjøres både pasienter og pårørende. Da får begge parter en mer aktiv og likeverdig rolle i behandlingen.

Studiens konklusjon viser at de pasientansvarlige behandlerne erfarer at «Åpen Dialog» i nettverksmøter er nyttig.

Les mer her.