← Gå tilbake

alex-brisbey-560110-unsplash

← Gå tilbake

Reell brukermedvirkning eller bare ord?

– En forskningsbasert evaluering av bruk av tjenestedesign i brukermedvirkning ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.
Forfattere: Ottar Ness, Victoria Ibabao Edwards og Bengt Karlsson.
 
Denne rapporten er en forskningsbasert evaluering av om metoden «tjenestedesign» gir reell brukermedvirkning i utviklingen av psykiske helsetjenester. Funnene fremhever at tjenestedesign bidrar til aktiv deltakelse, motivasjon, inspirasjon og kreativitet i prosjektene og bidrar til reell brukermedvirkning. Funnene viser også at det er viktig at de er flere med bruker- og pårørendeerfaring med i prosjektene, slik at de ikke blir i mindretall. 

Les hele rapporten her.