← Gå tilbake

FORSKNING%20overgrep

← Gå tilbake

Samarbeidsforståelse i volds- og overgrepssaker

Forfattere: Elisiv Bakketeig, Jane Dullum og Kari Stefansen

Å ivareta viktige oppgaver overfor voldsutsatte, betyr også å ivareta hjelpe- og kontrollfunksjoner.

Formålet med denne artikkelen er å belyse hva fagfolk i sentrale tjenester på dette feltet selv forstår som «samarbeid», hvilke samarbeidsformer de utvikler ut fra egen forståelse og hvilke tilsiktede og utilsiktede virkninger de ulike samarbeidsformene kan ha for tjenestenes innretting. 

Les mer her.