← Gå tilbake

Omtale%2043%202

← Gå tilbake

Samhandling for gode pasientforløp i korttidsavdeling på sykehjem

Forfattere: Kari Brodtkorb, Ragnhild Skaar & Åshild Slettebø
Studien er del av et større prosjekt som omhandler sosial innovasjon på sykehjem og viser at samhandling om systematikk og flyt i det daglige arbeidet, utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid, involvering av pasienter og pårørende, samhandling på tvers av nivåene i helsetjenesten og maksimering av begrensede ressurser, er faktorer som bidrar til å fremme gode pasientforløp.

Mer om dette finner du her