← Gå tilbake

nathan-burrows-463778-unsplash

← Gå tilbake

Samhandling mellom sykepleier og lege er viktig for ernæringstilstanden til sykehjemspasienter

Forfattere: Brit Moene Kuven og Tove Giske
 
Samarbeidet mellom sykepleiere og sykehjemslegen spiller en viktig rolle i ernæringsarbeidet i sykehjem. Pasientene og de pårørende trygges når sykehjemslegen tar opp ernæring ved innkomst, informerer om forventet utvikling underveis samt kjenner pasientens ønsker og behov. Studien belyser hvordan sykepleiere samhandler med lege og hvor viktig rolle pårørende har.


Les hele artikkelen her.