← Gå tilbake

ani-kolleshi-640938-unsplash

← Gå tilbake

Slik kan pårørende til intensivpasienter få en mer aktiv rolle

Forfattere: Gislaug, Kyrkjebø, Kari Hanne Gjeilo og John-Arne Skolbekken
 

Pårørende ønsker sterkt å bidra til at pasienten blir tryggere i en usikker, uvant, travel og krevende situasjon preget av svingende håp og emosjoner. Denne artikkelen har fokus på å identifisere pårørendes behov og deres tilfredshet med hvordan helsepersonellet imøtekommer behovene på en intesivavdeling.

Hensikten med studien er å få frem mer kunnskap om pårørendes erfaringer i tilknytning til forlenget intensivopphold etter hjertekirurgi, på en avdeling med enerom og fleksible besøkstider.  

Les hele artikkelen her.