← Gå tilbake

Omtale%2044%20dementia

← Gå tilbake

Sosial støtte når en nærperson utvikler demens

Forfattere: Kirsten Jæger Fjetland & Miroslava Tokovska

«I need you to pick him up. Next of kin's experiences with social support in dementia» er navnet på denne studien.

Demografiske befolkningsendringer medfører et økende antall personer med demens. Deres pårørende har ofte fysiske, psykiske og sosiale helseutfordringer på grunn av misforhold mellom sosial støtte og belastninger knyttet til et omfattende omsorgsansvar.

Studiens hensikt er å bidra med kunnskap som kan fremme kvalitet i pårørendeoppfølging i velferdstjenester. Studiens mål er å utvikle kunnskap om sosial støtte med utgangspunkt i hva pårørende selv beskriver som ressurser og utfordringer i prosessen med å etablere sosial støtte når en nærperson utvikler demens.

Med utgangspunkt i resultatene i denne studien, er livsløpsperspektiv, kontinuitet og fokus på kommunikativ kompetanse i å styrke sosial støtte, sentralt i pårørendes erfaring med sosial støtte.

Les mer her (engelsk).