← Gå tilbake

harlie-raethel-ouyjDk-KdfY-unsplash

← Gå tilbake

Sykepleieoppfølging etter opphold på norske intensivavdelinger

Forfattere: Moi AL, Storli SL, Gjengedal E, et al.

Forebyggende tiltak har gradvis blitt en integrert del av kritisk behandling, og i Norge er nasjonale anbefalinger for bruk av dagbøker for intensivhelsetjenesten blitt etablert.

Hensikten med denne studien er å undersøke forekomsten, innholdet i og bruken av dagbøker samt oppfølging i norske intensivavdelinger. Forfatterne konkluderer med at sykepleieoppfølging etter opphold på intensivavdelinger i Norge i hovedsak er en vanlig aktivitet, der bruk av dagbok og konsultasjoner tilbys pasienter og pårørende.

Det er i hovedsak intensivsykepleiere som tar initiativ til oppfølging uten at det er avsatt tid eller stillinger til denne oppfølgingen.


Les mer om studien her.
(Teksten er på engelsk.)