← Gå tilbake

45%20Child

← Gå tilbake

Til barnets beste?

Beslutningsprosessen om å avslutte livsforlengende behandling til alvorlig syke barn, er både faglig og menneskelig utfordrende.
Forfattere: Marianne Mork Alnæs, Therese Lyseggen, Eva Mari Vestre & Ingrid Helen Ravn

Beslutningsprosessen rundt behandling og eventuell avslutning av livsforlengende behandling av alvorlig syke barn er både faglig og menneskelig utfordrende, både for helsepersonell og familier.

Hensikten med studien er å undersøke hvilke erfaringer barnesykepleiere og leger har med beslutningsprosessen når det gjelder å avslutte livsforlengende behandling.

God kommunikasjon og samarbeid med familiene og helsepersonellet seg imellom er viktig for å få til gode beslutningsprosesser med barnets beste som den viktigste målsettingen.

Les mer her.