← Gå tilbake

danielle-macinnes-ZyiT0dUPKy0-unsplash

← Gå tilbake

Til barnets beste? Beslutningsprosessen om å avslutte livsforlengende behandling

Marianne Mork Alnæs
Avdeling for barnemedisin og transplantasjon, Oslo universitetssykehus


Therese Lyseggen
Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer, Oslo universitetssykehus

Eva Mari Vestre
Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer, Oslo universitetssykehus

Ingrid Helen Ravn
Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Oslomet – storbyuniversitetet

Beslutningsprosessen rundt behandling og eventuell avslutning av livsforlengende behandling av alvorlig syke barn er både faglig og menneskelig utfordrende, både for helsepersonell og familier.

Hensikten med studien er å undersøke hvilke erfaringer barnesykepleiere og leger har med beslutningsprosessen når det gjelder å avslutte livsforlengende behandling.

God kommunikasjon og samarbeid med familiene og helsepersonellet seg imellom er viktig for å få til gode beslutningsprosesser med barnets beste som den viktigste målsettingen.

Les hele forskningsartikkelen her.