← Gå tilbake

41%20samer

← Gå tilbake

Trygghet uten særomsorg?

Forfattere: Siri Andreassen Devik & Rose Mari Olsen

Helsepersonells perspektiv på trygghet og sikkerhet for sørsamiske brukere av helse- og omsorgstjenester

Myndighetenes strategi når det gjelder helsetjenester til den samiske befolkningen er å levere kulturelt tilpassede tjenester framfor særomsorg.

Kultursensitivitet er helt nødvendig om helsepersonell skal møte samiske brukere med en personsentrert tilnærming. Hensikten med denne studien er å utvikle kunnskap om helsepersonells erfaringer med pasientsikkerhet hos sørsamiske brukere av helse- og omsorgstjenester. 

Studien viser at sørsamiske brukere risikerer forsinkelser eller fravær av helsehjelp, samt dårligere etterlevelse, samhandling og oppfølging av behandling. Dette skyldes på den ene siden utfordringer i kommunikasjonen mellom helsepersonell og samiske brukere idet samer kan uttrykke seg annerledes om helse, sykdom og omsorg.

På den andre siden opplever samer ofte å ikke bli møtt med nødvendig språk- og kulturforståelse i helsetjenesten.

Her finner du mer