← Gå tilbake

caleb-woods-182648-unsplash

← Gå tilbake

Uklare rammer gjør det vanskelig å ivareta barn som pårørende

Forfattere: Maria Hjelmseth og Tore Aune.

Denne studien beskriver hvordan helsepersonell opplevde å arbeide med barn som pårørende. Helsepersonellet synliggjør en rekke praktiske utfordringer i arbeidshverdagen, blant annet opplever de vanskeligheter med å få foreldre til å forstå hvordan deres psykiske tilstand påvirker barna. Studien konkluderer at helsepersonell som arbeider med barn som pårørende, trenger tydeligere rammer i arbeidet og mer tid til pårørendearbeidet. 

Les hele studien her.