← Gå tilbake

FORSKNING%20PP%20Unge%20jenter

← Gå tilbake

Unge jenters dobbeltrolle som pasient og pårørende

Hvordan opplever unge jenter sin dobbeltrolle som BUP-pasient og pårørende til foreldre med rus- eller psykiske lidelser? Studien «Jeg er ikke noe offer for mamma» ser nærmere på dette.
Forfattere: Kristin Kommisrud, Kerstin Söderström, Lillan Halsaa og Astrid Halsa

Studien «Jeg er ikke noe offer for mamma» tar utgangspunkt i unge jenters erfaringer som pasient i psykisk helsevern, samtidig som de har en forelder med rus- eller psykisk lidelse.
 
Denne kvalitative intervjustudien med ni unge jenter i dobbeltrollen som pasient og pårørende, viser at de forstår egne vansker som forårsaket av ytre psykososiale belastninger. Samtidig ser de ikke nødvendigvis en sammenheng mellom sine egne og foreldrenes vansker.
 
Funnene viser kompliserte relasjons- og identitetsprosesser hvor informantene formidler fortellinger som ivaretar familierelasjoner, gir mening og sammenheng – og en positiv identitet.
 
Les mer her.