← Gå tilbake

Omtale%2037%20video

← Gå tilbake

Videokommunikasjon på sykehjem

Forfattere: Rigmor Einang Alnes, Helen Berg, Brit Krøvel og Kari Blindheim

 Å være i jevnlig kontakt med sine nærmeste er en verdi de aller fleste av oss setter høyt. Dette blir også svært viktig når alderdom og sykdom begrenser evnen til selv å ta kontakt, noe studien «Du har på en måte hatt besøk, vet du!» ser nærmere på.

Muligheten for kontakt mellom pårørende og beboere på sykehjem kan være begrenset enten på grunn av avstander eller beboernes begrensede evne til å anvende telefon. Videokommunikasjon er vanlig ellers i samfunnet, og dette kan også være en mulighet for beboere på sykehjem.

Hensikten med studien er å få kunnskap om pårørende og ansatte sine erfaringer ved bruk av videokommunikasjon i en sykehjemsavdeling.

Les mer her.