I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

I arbeidslivet

Mange pårørende ønsker, på tross av situasjonen de står i privat, å delta i arbeidslivet. For at de skal klare det, er det nødvendig å tilrettelegge for et pårørendevennlig arbeidsliv.

Både ledelse og kolleger kan bidra i å ivareta og imøtekomme den enkelte pårørende.
Group%20797_v3
Bolge_bakgrunn_topp_v2

Ressurser for ledere og kolleger

Her har vi samlet nyttige ressurser som stimulere til økt fokus på pårørendeperspektivet og som kan bidra til trygghet i møte med pårørende.

Fag

Pårørendearbeid og –samhandling i praksis
Mer_pil
Til refleksjon
Til refleksjon
Mer_pil
Til fordypning
Til fordypning
Mer_pil
Filmbibliotek
Filmbibliotek

Forskning

Et utvalg artikler om pårørendeforskning
Mer_pil
Forskningsartikler
Forskningartikler
Mer_pil
Forskerintervju
Forskerintervjuer
Mer_pil
Fagartikler
Fagartikler

Erfaring

Erfaringsbasert kunnskap og informasjon
Mer_pil
Min faghistorie
Min faghistorie
Bolge_bakgrunn_bunn_v2
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20arbeidslivet

Til fordypning

Å være pårørende i arbeidslivet

For mennesker, generelt, kan arbeid være en kilde til livskvalitet og god helse, men det kan også noen ganger føre til helseutfordringer. Å ha en krevende pårørenderolle kan i stor grad virke inn på hvordan du har det og hvordan du fungerer på jobb.

Min faghistorie

Roe, rydde, samle

Sosionom og familieterapeut Kristian Ophaug og kona mistet lille Gustav for ni år siden, én uke etter at han ble født. Nå jobber Kristian på Fostermedisinsk avdeling på Rikshospitalet og møter foreldre i krise.
Kristian%20Ophaug
Kristian%20Ophaug

Min faghistorie

Roe, rydde, samle

Sosionom og familieterapeut Kristian Ophaug og kona mistet lille Gustav for ni år siden, én uke etter at han ble født. Nå jobber Kristian på Fostermedisinsk avdeling på Rikshospitalet og møter foreldre i krise.
Kari%20L%C3%B8vensdahl%20Mogstad%20-%20foto%20Kari-Anne%20Toth

Min historie

Då Selma fekk anoreksi, kjende mora avmakt og skam

Kari Løvendahl Mogstad er fastlege og har arbeidd mykje med kroppspress, eteforstyrringar og psykisk helse i jobben. Likevel gjekk det fleire månadar før ho oppdaga at dottera hadde fått ei eteforstyrring.

Filmbibliotek

Å være foreldre til et sykt barn

A%CC%8A%20v%C3%A6re%20foreldre%20til%20et%20sykt%20barn
A%CC%8A%20v%C3%A6re%20foreldre%20til%20et%20sykt%20barn

Filmbibliotek

Å være foreldre til et sykt barn