I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

I arbeidslivet

Mange pårørende ønsker, på tross av situasjonen de står i privat, å delta i arbeidslivet. For at de skal klare det, er det nødvendig å tilrettelegge for et pårørendevennlig arbeidsliv.

Både ledelse og kolleger kan bidra i å ivareta og imøtekomme den enkelte pårørende.
Group%20797_v3
Bolge_bakgrunn_topp_v2

Ressurser for ledere og kolleger

Her har vi samlet nyttige ressurser som stimulere til økt fokus på pårørendeperspektivet og som kan bidra til trygghet i møte med pårørende.

Fag

Pårørendearbeid og –samhandling i praksis
Mer_pil
Til refleksjon
Til refleksjon
Mer_pil
Til fordypning
Til fordypning
Mer_pil
Filmer med fagpersoner
Filmer med fagpersoner

Forskning

Et utvalg artikler om pårørendeforskning
Mer_pil
Forskningsartikler
Forskningartikler
Mer_pil
Forskerintervju
Forskerintervjuer
Mer_pil
Fagartikler
Fagartikler

Erfaring

Erfaringsbasert kunnskap og informasjon
Mer_pil
Min faghistorie
Min faghistorie
Mer_pil
Filmer med pårørende
Filmer med pårørende
Bolge_bakgrunn_bunn_v2
nate-neelson-PQAZ-x-Vzp0-unsplash

Til fordypning

Det finnes mange ulike typer vold

Å bli utsatt for vold kan skje gjennom hele livsløpet. Både barn, ungdom, voksne og eldre av alle kjønn kan utsettes for vold. Det er mange definisjoner på hva vold er. En av dem er at vold er fysiske eller psykiske overgrep for å tvinge gjennom sin vilje eller få utløp for aggresjon.

Min faghistorie

Roe, rydde, samle

Sosionom og familieterapeut Kristian Ophaug og kona mistet lille Gustav for ni år siden, én uke etter at han ble født. Nå jobber Kristian på Fostermedisinsk avdeling på Rikshospitalet og møter foreldre i krise.
Kristian%20Ophaug
Kristian%20Ophaug

Min faghistorie

Roe, rydde, samle

Sosionom og familieterapeut Kristian Ophaug og kona mistet lille Gustav for ni år siden, én uke etter at han ble født. Nå jobber Kristian på Fostermedisinsk avdeling på Rikshospitalet og møter foreldre i krise.
Kari%20L%C3%B8vensdahl%20Mogstad%20-%20foto%20Kari-Anne%20Toth

Til fordypning

Då Selma fekk anoreksi, kjende mora avmakt og skam

Kari Løvendahl Mogstad er fastlege og har arbeidd mykje med kroppspress, eteforstyrringar og psykisk helse i jobben. Likevel gjekk det fleire månadar før ho oppdaga at dottera hadde fått ei eteforstyrring.

Filmbibliotek

Hva innebærer det å se de pårørende?

Hva%20inneb%C3%A6rer%20det%20a%CC%8A%20se%20de%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende_
Hva%20inneb%C3%A6rer%20det%20a%CC%8A%20se%20de%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende_

Filmbibliotek

Hva innebærer det å se de pårørende?